สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี