สพป.จันทบุรี เขต 1

Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา)


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และ นายฉลอง สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 พบเพื่อนครูโรงเรียนวัดพลับพลา โรงเรียนวัดโป่งแรด และโรงเรียนวัดดอนตาล เพื่อพูดคุย ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

(โรงเรียนวัดพลับพลา)จากนั้นนายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้ถ่ายทอดนประเด็นข้อราชการของนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 18 พ.ย. 2563 โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดังนี้

1.การประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
2.การบริหารจัดการงานด้านเอกสาร (การลดงานเอกสาร) การลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน
3.เรื่องโอกาสทางการศึกษารายการรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 18 พ.ย. 2563 (FULL STORY)
จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโป่งแรด และ โรงเรียนวัดดอนตาล ตามลำดับ

อ้างอิงข้อมูลจาก รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2563 ประจำวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG