สพป.จันทบุรี เขต 1

การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม


กิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพกิจกรรม 1


ภาพกิจกรรม 2