สพป.จันทบุรี เขต 1

การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2563
1. นางสุจิตรา ศรีนาม อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาที่ 1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2. นางชิดชนก ไชยพงษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.17
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 3.4 การบริหารงบประมาณ
3. นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 3.5 การบริหารงานทั่วไป

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG