สพป.จันทบุรี เขต 1

นักบินน้อยของโรงเรียนสามผาน จันทบุรี

        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาววิภาวดี โอสถเจริญ และนางสาวกรวีร์ ชายหาด ได้นำนักเรียนได้แก่ นายอภิสิทธิ์ รุ่งเรืองอัมพร และ ด.ช.ธนวัฒน์ ดาวเรือง เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อ บินพลังยางบินนานปล่อยอิสระ