สพป.จันทบุรี เขต 1

ประชุมคณะกรรมการฯ การประเมินข้าราชการครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ


          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโดน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 และคณะฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2ด้านความรู้ความสามารถ ในการประเมินข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ณ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็น

Good
บันทึก : 2022-11-28 09:40:16 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


IMG
ภาวิณี กาฬบุตร


IMG