สพป.จันทบุรี เขต 1

การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล Playlist ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)


          วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. คร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกรสีกษาชั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการรับรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตามคำสั่ง สพฐ และการดำเนินการรามโครงการปรับปรุงระบบ และการกำกับติดตามการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC content center) พร้อมด้วย คร.ทองทิพย์ โดนชัยภูมิ รองผอ.สำนักทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จาก นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุตรธานี เขต 1 ประธานคลาสเตอร์ 10 และประรานคณะกรรมการดำเนินการรามโครงการฯนำทีม คณะทำงาน กล่าวรายงานการส่งมอบระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบทางสื่อเทคโนโลยีดีจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน obec content center ณ ห้องประชุมศรีครัง 3 โรงแรมครัง กรุงเทพมหานครกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG