สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมอบรม อสม.จิ๋ว

โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)  สพป.จันทบุรี เขต 1  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเยาวชน(อสม.จิ๋ว) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จัดโดยโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565  โรงเรียนเทศบาลเมือง 1  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นำโดยคุณครูกมลพร เข็มทอง ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยของโรงเรียน  พร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่

  1.ด.ญ.พลอยแหวน มามาตย์ (พลอยแหวน)

  2.ด.ญ.ชญาิศา โททัสสะโชติ (พลอย)

  3.ด.ญ.ประภาวดี เปรมพักตร์ (ออกัส)


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชัชชญา อภิธรรมภูษิต


ชัชชญา
ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

บทความอื่นของ ชัชชญาIMG