สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21


          นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2565 และวันที่ 25 มิถุนายน 2565 โดยมีครูผู้สอนในโรงเรียน 10 โรงเรียนแกนนำ ของสพป. จันทบุรี เขต 1

กล่องแสดงความคิดเห็น

http://www.krukird.com/boon/safe/
บันทึก : 2022-09-16 19:46:19 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG