สพป.จันทบุรี เขต 1

การปรับปรุงซ่อมแซมภายในโรงเรียน

โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)  สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอกล่องแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศน่าเรียน
บันทึก : 2022-06-29 10:01:36 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย ชัชชญา อภิธรรมภูษิต


ชัชชญา
ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

บทความอื่นของ ชัชชญาIMG