สพป.จันทบุรี เขต 1

ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1          วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประมาล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหาร สพป.จันทบุรี เขด 1 ร่วมด้วยนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และนายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 1 ผอ.ทุกกลุ่ม / หน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบหมายและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขด 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป. จันทบุรี เขต 1

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG