สพป.จันทบุรี เขต 1

Phonics Song for Children (Official Video) Alphabet Song | Letter Sounds | Signing for babies | ASL

Learn letter sounds of the English alphabet with sign language, Phonics and pictures of each letter and their sound, American sign language, ASL for babies and toddlers, Sing alphabet phonics along with Miss Patty, Learn phonics, Learn English alphabet letters.


Lyrics: A is for Apple B is for Ball C is for Cookie D is for Daddy E is for Elbow F is for Funny G is for Go H is for Happy I is for In J is for Juice K is for Kick L is for Look M is for Mommy N is for No O is for Off P is for Play Q is for Quiet R is of Red S is for Stop T is for Toilet U is for Up V is for Voice W is for Water X is for X Y is for Yes Z is for Zero

Reference :
Patty Shukla. (2018, October 8). Phonics Song for Children (Official Video) Alphabet Song. Retrieved June 24,2022, from https://www.youtube.com/watch?v=R2frjzrC5Jg

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG