สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

0    วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดแสลง(เขมราษฎร์วิทยาคาร) จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และรำลึกในพระคุณของครูกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย